(predstavila ministerka spravodlivosti a účinné by mali byť od začiatku budúceho roka)

Trvanie dočasnej ochrany je v súčasnej dobe nastavené do 1. októbra 2020 s tým, že vláda ho môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020. Zámerom tohto opatrenia je pomôcť podnikateľom, ktorí sa v dôsledku korona krízy dostali do problémov. Ministerka spravodlivosti navrhuje, aby dočasná ochrana pre podnikateľov trvala aj po 1. januári 2021.

Vláda SR prijala v rámci viacerých prijatých opatrení voči následkom šírenia koronavírusu aj opatrenie týkajúce sa vzájomných dohôd medzi prenajímateľmi anájomcami. Dotácia je určená na nájomné uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu.

5140
klientov
16
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123