Nevyhnutný základ pre začatie a ukončenie likvidácie. Vhodné pre nezadlžené aj zadlžené spoločnosti.

Sme najväčší likvidátor na Slovensku. Dôverujte nám! Sme jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa zaoberá likvidovaním spoločností na profesionálnej úrovni všetkými zákonnými metódami. Náš tím tvoria profesionálni právnici, ktorí sú skutočnými špecialistami na túto oblasť. Aj preto nemáme v likvidáciách súpera.


VSTUP DO LIVIDÁCIE

179 €


Balík služieb „Vstup do likvidácie“ obsahuje nasledovné služby:

a. Vyhotovenie Rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka Spoločnosti o vstupe do likvidácie s údajmi podľa zadania Záujemcu,
b. Vyhotovenie návrhu na zápis zmeny v Spoločnosti do Obchodného registra, v rozsahu podľa písm. a.,
c. Podanie návrhu na zápis zmeny v Spoločnosti do Obchodného registra,
d. Vyhotovenie oznámenia o vstupe Spoločnosti do likvidácie do Obchodného vestníka,
e. Podanie oznámenia o vstupe Spoločnosti do likvidácie do Obchodného vestníka,
f. Vyhotovenie splnomocnení vyžadovaných na vykonanie vstupu do likvidácie,
g. Úhrada súdneho poplatku za zápis likvidácie do Obchodného registra v hodnote 66,- Eur,
h. Úhrada poplatku za oznámenie vstupu Spoločnosti do Likvidácie v Obchodnom vestníku v hodnote 20,- Eur.VÝSTUP Z LIKVIVIDÁCIE

156 €


Balík služieb „Výstup z likvidácie“ obsahuje nasledovné služby:

a. Vyhotovenie Rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka Spoločnosti o ukončení likvidácie s údajmi podľa zadania Záujemcu,
b. Vyhotovenie návrhu na výmaz Spoločnosti z Obchodného registra v rozsahu podľa písm. a.,
c. Podanie návrhu na výmaz Spoločnosti do Obchodného registra.

4730
klientov
15
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123

Sociálne siete

Aktuálne informácie nájdete aj na našich stránkach na Facebook-u a Twitter.