Krízové vyjednávanie
PROVIDUS ®

Od 95

Vyjednávanie benefitov a zastupovanie pre firmy v kríze

Zníženie záväzkov, získanie výhod, vyjednanie lepších podmienok a hľadanie najlepších riešení pre záchranu a oživenie firmy. To sú základné ciele nášho krízového vyjednávania. Perfektná znalosť zákonov a roky skúseností sú dôvodom nášho úspechu pri zastupovaní a vyjednávaní s veriteľmi, obchodnými partnermi, zamestnancami aj so štátom.

Reštrukturalizácia
PROVIDUS ®

Od 95

Záchranné lano pre životaschopné firmy v problémoch

Záchrana firmy, zníženie dlhov a rozloženie ich splatnosti na dlhšie obdobie, prerušenie exekúcií a ochrana pred útokmi veriteľov; to je reštrukturalizácia. Získajte priestor „nadýchnuť sa“, nabrať znova ekonomickú silu a reštartovať svoje podnikanie. To všetko bez zablokovania majetku, súdnych ťahaníc a stále nových prekážok. Ak má Vaše podnikanie šancu prežiť, pripravíme a spustíme celý proces právnych krokov, ktorými zastavíme veriteľov, získame Vám drahocenný čas a vytvoríme priestor pre nový Váš začiatok.

Záchrana podnikania – Krízové vyjednávanie a reštrukturalizácia | PROVIDUS ®

5140
klientov
16
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123