Konkurz firmy
 

Od 450

Špecializované právne a ekonomické procesy pre úspešné zvládnutie konkurzu

V konkurze môžete prísť o všetko. Doslova. Preto je nutné poriadne sa pripraviť a eliminovať riziká. Aby ste neprišli o strechu nad hlavou, na začiatku zanalyzujeme situáciu vo Vašej spoločnosti, navrhneme právne a ekonomické opatrenia, implementujeme stratégiu a pripravíme návrh na vyhlásenie konkurzu Vašej spoločnosti. Cieľom je zachrániť všetko, čo bude možné.

Konkurz je drastickým a aj najtvrdším spôsobom ukončenia podnikania. Pri konkurze hrozia majiteľom a štatutárom nespočetné riziká - od trestných stíhaní, cez pokutu vo výške 12.500 Eur, až po povinnosť uhradiť veriteľom dlžné sumy zo súkromného majetku. Zákaz podnikania až na 3 roky je už len trpkým záverom. Okrem toho Vám počas konkurzu vzniká množstvo povinností, na ktoré by ste ani nepomysleli. Je preto potrebné urobiť čo najskôr všetky opatrenia, aby ste neskončili s dlhmi a vo väzení.
Naši špecialisti za 15 rokov, počas ktorých sa venujú konkurzom, získali neoceniteľné skúsenosti z praxe, o ktoré sa s Vami podelia. Kvalifikovane poradia s prípravou podkladov, rekonštrukciou účtovných výkazov, vyplnením tlačív, podaním na súd a pomôžu eliminovať problémy, ktoré by Vás mohli počas konkurzu ohroziť. Naši špecialisti skrátka urobia všetko pre to, aby ste si v konkurze zachránili čo najviac majetku, neprišli o slobodu a nemuseli splácať firemné dlhy po zvyšok života. Ak by si to situácia predsa len vyžadovala, pripravení pomôcť sú Vám aj advokáti z našej partnerskej advokátskej kancelárie.

Otázky a odpovede

 • Čo je to konkurz?

  Konkurz je zákonom predpísaný proces, pri ktorom sa ustanoví tzv. správca konkurznej podstaty, ktorý rozpredá celý majetok spoločnosti a z neho uhradí dlhy spoločnosti. Na konci správca nechá spoločnosť vymazať z obchodného registra.
 • Ako dlho konkurz trvá?

  Konkurz trvá spravidla od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov. Čas sa nikdy nedá vopred odhadnúť.
 • Koľko stojí vyhlásenie konkurzu?

  Preddavok predbežnému správcovi určenému súdom je 1.500,- Eur. Ak súd následne vyhlási konkurz, zvyšuje sa táto suma na 6.500,- Eur. Tieto sumy nepokrývajú žiadne iné náklady.
 • Majú štatutári a spoločníci nejaké povinnosti počas konkurzu?

  Spoločníci aj štatutári majú počas konkurzu niekoľko povinností. Medzi najdôležitejšie patrí povinnosť poskytovať súčinnosť správcovi konkurznej podstaty. Keďže zákon presne nestanovuje rozsah a spôsob poskytovania súčinnosti, je potrebné pripraviť sa na intenzívnu komunikáciu, časté podávanie informácií k zisteniam správcu, ako aj na vedenie účtovníctva počas celého konkurzu. Táto povinnosť sa navyše vzťahuje nielen na aktuálnych štatutárov, ale aj na bývalých štatutárov a aj na tie osoby, ktoré sa vzdajú funkcií počas trvania konkurzu.
 • Aké mi hrozia riziká, keď nepodám návrh na vyhlásenie konkurzu.

  V prvom rade, ak je spoločnosť v úpadku (t.j. ak je predĺžená alebo platobne neschopná), je nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu trestným činom marenia konkurzného konania podľa § 242 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, za ktorý, podľa okolností, hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov. Za druhé, podľa § 11 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii budete povinný zaplatiť pokutu vo výške 12.500,- Eur. Za tretie, § 11a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii budete zodpovedať veriteľom spoločnosti za škodu, čo v praxi obvykle znamená, že to, čo veritelia nedostanú zaplatené v konkurze budete musieť zaplatiť Vy, ako súkromná osoba. Za štvrté, nasledovať bude rozhodnutie vylúčení, ktoré Vám nielenže znemožní na najbližšie tri roky viesť novú spoločnosť, ale ak máte aj inú firmu, zo zákona Vám funkcia zanikne aj vo firme, ktorá v konkurze nie je. A takto by sme mohli pokračovať...
 • Dokedy musím podať návrh na vyhlásenie konkurzu?

  Dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. To znamená do 30 dní odkedy bude účtovníctvo spoločnosti prvý krát „v mínuse“.
 • Čo ak návrh podám, ale nestihnem 30-dňovú lehotu?

  Prakticky platí, že následky neskorého podania sú také isté, ako keď návrh nepodáte vôbec. Závisí to však od mnohých okolností a nie vždy je to beznádejné.
 • Je šanca všetky riziká eliminovať a zachrániť aspoň nejaký majetok?

  Samozrejme. Závisí to však od konkrétnej situácie a od možností, ktoré táto situácia poskytuje. V podstate našou prácou je práve eliminácia všetkých mysliteľných rizík a ochrana maxima z Vášho majetku.
 • Čo všetko potrebujem na vyhlásenie konkurzu.

  Prakticky potrebujete všetky svoje vedomosti o prevádzke spoločnosti, kompletnú právnu dokumentáciu a kompletné účtovníctvo, z ktorého sa dajú zistiť všetky relevantné údaje.
 • Čo ak účtovníctvo spoločnosti nemám.

  V tomto prípade sa vystavujete riziku trestného stíhania za trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 písm. c) a f), v spojení s ods. 2 písm. b) Trestného zákona a absencia účtovníctva je tiež pomerne závažným problémom v ďalšom postupe. Ďalší postup je v takom prípade potrebné stanoviť s odborníkom na konkurz.

Zrušenie podniku - Konkurz | PROVIDUS ®

5140
klientov
16
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123