Likvidácia firmy
PROVIDUS ® EXCELLENCE™

3450

Špeciálna likvidácia pre najťažšie prípady, so záväzkami aj voči daňovému úradu, štátu a poisťovniam.

PROVIDUS ® EXCELLENCE™ je najprepracovanejšou verziou medzi likvidáciami na celom Slovensku, je plne v súlade so zákonmi a v maximálnej miere ochraňuje klienta. Obsahuje kompletné prevzatie spoločnosti s výmenou orgánov, zrýchlený proces, ochranu pred konkurzom, možnosť ochrany majetku, garanciu výmazu z obchodného registra a dohľad advokáta.

Likvidácia firmy je zákonom stanovený proces smerujúci k riadnemu ukončeniu podnikania spoločnosti. Počas likvidácie spoločnosti sa speňažuje majetok, vymáhajú pohľadávky, uhrádzajú dlhy a ukončujú zmluvy, vedie sa účtovníctvo, komunikuje sa s úradmi, podávajú sa daňové priznania a až do výmazu sa udržiava firma aktívna. Pri službe PROVIDUS® EXCELLENCE™ prevezmeme od Vás celú spoločnosť a zabezpečíme všetky tieto povinnosti my – vrátane komunikácie s úradmi aj s veriteľmi, čím Vám odpadnú najväčšie starosti. Pritom neriešime, či máte spoločnosť zadlženú, komu dĺži a koľko. Zároveň Vám garantujeme maximálnu právnu ochranu. Vďaka našim 15-ročným skúsenostiam a unikátnemu know-how tiež garantujeme, že spoločnosť bude v najkratšom možnom čase vymazaná z obchodného registra a nebude na ňu vyhlásený konkurz*, čím sa ešte viac zvyšuje Vaša ochrana a komfort.
* Nevzťahuje sa na prípad podania návrhu na vyhlásenie konkurzu pred vstupom spoločnosti do likvidácie.

Otázky a odpovede

 • Aká je cena za likvidáciu spoločnosti?

  Základná cena za službu Likvidácia spoločnosti PROVIDUS® EXCELLENCE™ je 3450,- Eur, pokiaľ nemáte viac ako 20 veriteľov. Za každého ďalšieho veriteľa je bez ohľadu na výšku dlhu príplatok 100,- Eur.
 • Aký je rozdiel medzi službou EXCELLENCE™ a službami KLASIK™ a PREMIUM™?

  Likvidácia spoločnosti PROVIDUS® KLASIK™ je určená pre nezadlžené spoločnosti bez problémov a predstavuje základný spôsob likvidácie spoločnosti. Likvidácia spoločnosti PROVIDUS® PREMIUM™ je určená tak pre nezadlžené, ako aj zadlžené spoločnosti s ľahšie riešiteľnými problémami umožňujúcimi mimosúdnu reštrukturalizáciu záväzkov. Naproti tomu PROVIDUS® EXCELLENCE™ je určená predovšetkým pre spoločnosti v závažných problémoch a s viacerými záväzkami, vrátane záväzkov voči štátu. Je to tiež najrýchlejší možný spôsob vykonania legálnej likvidácie, ktorý ponúka klientom maximálnu právnu ochranu. Komfort pre klientov tiež zvyšuje prevzatie celej spoločnosti a dosadenie profesionálneho likvidátora.
 • Je legálne zlikvidovať zadlženú spoločnosť?

  Áno. Vďaka nášmu bezkonkurenčnému know-how dokážeme vykonať špeciálne právne úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti a jej výmazu z obchodného registra. Napokon, to že sa jedná o zákonný a čistý postup potvrdia počas likvidácie aj štátne orgány tým, že nám vydajú všetky potrebné súhlasy s výmazom z obchodného registra a súd to spečatí tým, že spoločnosť nakoniec z obchodného registra vymaže.
 • Ako dlho trvá likvidácia spoločnosti

  Pri službe PROVIDUS® EXCELLENCE™ je možné vykonať likvidáciu spoločností už za 4 mesiace. Konkrétny čas sa však nedá garantovať, pretože individuálne záleží od stavu spoločnosti a vonkajších faktorov, ktoré sa nedajú ovplyvniť.
 • Nemám čas starať sa o likvidáciu. Prevezmete moju spoločnosť a dosadíte likvidátora?

  Áno, táto služba už je zahrnutá v cene PROVIDUS® EXCELLENCE™. Pritom prevzatie spoločnosti ani zmena konateľa nie je prepisom na tzv. „bieleho koňa“, ale ide o profesionálne služby pre zvýšenie pohodlia klienta, ktoré podliehajú určitým pravidlám.
 • Môžete po prevzatí mojej spoločnosti zmeniť aj jej sídlo?

  Áno. Aj táto služba už je zahrnutá v cene PROVIDUS® EXCELLENCE™.
 • Kto zabezpečuje komunikáciu s úradmi počas likvidácie?

  Pri službe PROVIDUS® EXCELLENCE™ zabezpečujeme takmer celú komunikáciu my. Na klienta sa obraciame len v nevyhnutných otázkach, pokiaľ potrebujeme vysvetlenie alebo chýbajúcu informáciu.
 • Ak mi takáto likvidácia nevyhovuje, aké mám iné možnosti.

  Samozrejme, nie každému vyhovuje likvidácia. Preto tu máme niekoľko náhradných riešení, o ktorých sa viac dočítate napr. v časti Likvidácia Klasik a Premium, Cezhraničné zlúčenie, Presídlenie do EU, Konkurz alebo Reštrukturalizácia.

Zrušenie podniku - Likvidácia | PROVIDUS ®

4730
klientov
15
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123

Sociálne siete

Aktuálne informácie nájdete aj na našich stránkach na Facebook-u a Twitter.