Krízové vyjednávanie
PROVIDUS ®

Od 95

Vyjednávanie benefitov a zastupovanie pre firmy v kríze

Zníženie záväzkov, získanie výhod, vyjednanie lepších podmienok a hľadanie najlepších riešení pre záchranu a oživenie firmy. To sú základné ciele nášho krízového vyjednávania. Perfektná znalosť zákonov a roky skúseností sú dôvodom nášho úspechu pri zastupovaní a vyjednávaní s veriteľmi, obchodnými partnermi, zamestnancami aj so štátom.

Kríza dokáže potrápiť každého podnikateľa. Prepad objednávok, zastavenie cash-flow, kopenie dlhov a nejasná budúcnosť. Šikovní a draví uspejú, slabí a nepripravení padnú. Využite ťažké časy vo svoj prospech a prežite! Vyjednáme s vašimi veriteľmi odpustenie, zníženie alebo rozloženie splatnosti vašich záväzkov, lepšie obchodné a dodacie podmienky, nižšie nájomné, či výhodnejšie právne postavenie. S vašimi dlžníkmi zas dohodneme rýchlejšie a stabilnejšie splácanie vašich pohľadávok alebo ich zabezpečíme proti neplateniu. So zamestnancami uzatvoríme nové – výhodnejšie zmluvy, alebo pomôžeme s prepúšťaním. Pokiaľ to bude potrebné, sme pripravení pomôcť vám aj so zastupovaním* pred súdmi, úradmi či inými subjektami.

* právne zastupovanie realizujeme prostredníctvom našich partnerských advokátskych kancelárií s príslušnými licenciami  

Otázky a odpovede

 • Aká je cena za službu krízového vyjednávania PROVIDUS®?

  Naša odmena je 95,- Eur za jednu hodinu poskytovania služby. V prípade nášho úspechu sa k cene pripočítava aj úspechová odmena, ktorú si vždy dohodneme vopred ako malé percento z vyjednaného profitu alebo z vyjednanej úspory. Úvodná konzultácia je bezplatná.
 • Aká je šanca, že vyjednávanie bude pre našu firmu úspešné?

  Veľmi veľká. Plný úspech síce nemôžeme zaručiť, no z dlhoročných skúseností a zo stoviek prípadov vychádza, že vyjednávanie je pre našich klientov úspešné vo viac ako v 90% prípadov. Úspechom myslíme vymožené peniaze, získané výhody, ušetrené peniaze alebo dosiahnutie cieľa stanoveného klientom celkom resp. z časti.
 • Ako dlho trvá vyjednávanie?

  Trvanie vyjednávania sa nedá určiť, dokonca ani odhadnúť. Niektoré prípady ukončíme už pri prvom kontakte s protistranou, v iných prípadoch sa rokovania môžu ťahať mesiace. Pokiaľ však vidíme, že protistrana rokovania neguje, vyjednávanie ukončíme, aby sme šetrili náklady a v spolupráci s klientom pripravíme príslušné právne kroky.
 • Môžete vyjednávať aj so zamestnancami alebo s odbormi a pripraviť výpovede alebo hromadné prepúšťanie?

  Áno. V každej firme sú však predpoklady a podmienky pre výpovede a prepúšťanie odlišné. Preto na začiatku analyzujeme právne predpisy a pracovné zmluvy a až potom, po prejednaní s klientom, pristupujeme k ukončeniu pracovných pomerov.
 • Zabezpečujete aj vyjednávanie s úradmi?

  Áno. Najčastejšie vyjednávame napríklad splátkové kalendáre pre dane a odvody, alebo zastupujeme klienta za účelom zníženia daní resp. vyrubených sankcií. Vyjednávanie alebo zastupovanie sa však môže týkať akéhokoľvek úradu a akejkoľvek veci.
 • Môžete zastupovať našu firmu aj v daňovom konaní?

  Zastupovanie v daňovom konaní je najčastejšou požiadavkou na zastupovanie. Realizujeme ho pred všetkými daňovými úradmi, na každom stupni a prípadne aj na súde. Zastupovanie zabezpečujú naše partnerské advokátske kancelárie.
 • Čo ak vyjednávanie stroskotá?

  Našťastie, naše skúsenosti hovoria, že takáto situácia nastáva len veľmi zriedka. Ak by k tomu však došlo, vzniknutú situáciu prerokujeme s klientom, stanovíme náhradný plán a podnikneme potrebné kroky. Ak je potrebné, angažujeme aj naše partnerské advokátske kancelárie.
 • Ak mi krízové vyjednávanie nevyhovuje, aké mám iné možnosti.

  Pokiaľ sa jedná o komplexný problém, skúste si prečítať viac o reštrukturalizácii firiem v časti Reštrukturalizácia PROVIDUS®. Ak sa jedná o špecifický problém, zavolajte nám na tel. č.: 02/210 26 123 – pokúsime sa Vám poradiť a pripraviť vám riešenie na mieru, prípadne vám poskytneme niektorého z našich advokátov.

  

Záchrana podnikania – Krízové vyjednávanie a reštrukturalizácia | PROVIDUS ®

4730
klientov
15
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123

Sociálne siete

Aktuálne informácie nájdete aj na našich stránkach na Facebook-u a Twitter.