Ukončenie podnikania v SR a CZ / Zahraničné spoločnosti