Ako prví na Slovensku a v ČR poskytujeme na profesionánej úrovni tzv. nominee služby, bežne využívané v USA a vo Veľkej Británii.

Pojem „nominee“ označuje osobu, ktorá v obchodnom registri vystupuje ako oficiálny konateľ alebo spoločník. V skutočnosti však danú spoločnosť neriadi, ani nie je jej skutočným majiteľom. Skutočný majiteľ a riaditeľ zostáva anonymný.


Ako to funguje? Do existujúcej alebo novej spoločnosti dosadíme našu osobu, ktorá bude v obchodnom registri vystupovať ako štatutárny orgán alebo spoločník. Dosadená osoba však túto spoločnosť reálne neriadi, ani nemá dosah na jej majetok. Skutočným vlastníkom a riaditeľom je klient. To je zabezpečené súborom dokumentov, ktoré garantujú klientovi jeho legálny nárok na celú spoločnosť a jej majetok, a umožňujú klientovi legálne riadenie spoločnosti. Identita skutočného spoločníka a riaditeľa zostáva utajená a ten sa tak môže nerušene venovať svojmu podnikaniu.

Nominee služby možno využiť vo všetkých typoch spoločností – s.r.o., a.s., k.s. atď. Ich účelom je pomáhať klientom podnikať čestne v situáciách, v ktorých by to inak bolo obtiažne alebo by to nebolo možné vôbec. Podmienkou využívania nominee služieb je však neodvolateľný záväzok klienta dodržiavať etický kódex, ktorý zakazuje zneužívanie týchto služieb na trestnú alebo inú zákonmi zakázanú činnosť.

Naše nominee služby poskytujeme v prísnom súlade so zákonmi a právnymi predpismi.
JUDr. Emil Vaňko, zakladateľ PROVIDUS

Doteraz naše služby využili viac ako tri desiatky spokojných klientov. Pridajte sa aj Vy!

 

Cena

Nominee štatutár (konateľ, člen predstavenstva / dozornej rady...) 250 € / mes.
Nominee spoločník (akcionár) 100 € / mes.

5140
klientov
16
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123